Ajuga sp.

Ajuga sp.

Bolu. Lamiaceae - Ballıbabagiller.

Album: Lamiaceae - Ballıbabagiller

Categories: Lamiaceae - Ballıbabagiller

Tags: #Ajuga sp. #Bolu

Ajuga sp.

Ajuga sp.

Bolu. Lamiaceae - Ballıbabagiller.

Album: Lamiaceae - Ballıbabagiller

Categories: Lamiaceae - Ballıbabagiller

Tags: #Ajuga sp. #Bolu

Ajuga orientalis

Ajuga orientalis

Trabzon. Lamiaceae - Ballıbabagiller.

Album: Lamiaceae - Ballıbabagiller

Categories: Lamiaceae - Ballıbabagiller

Tags: #Ajuga sp. #Trabzon